Fra parken 31. desember 2014. Takk for i år!
Aking i bakken, 31. desember 2014

Tenning av lysene på juletreet 1. søndag i advent.

Over 600 mennesker møtte frem for å tenne lysene på juletreet. Skøyen skolekor sang vakkert for oss, det var gang rundt juletreet. Ordfører Fabian Stang fikk hjelp fra alle for å telle ned slik at lysene ble tent. Besim i Kafe Vigeland spanderte deilig gløgg og pepperkaker til alle.

Julenissen møtte også frem. Han var blid og hyggelig, snakket med barna og delte ut små gaver.

 

 

Årsmøte

Tirsdag 14. april 2015 kl 18:00 i Vigelandsmuseet

Saker på årsmøte
På årsmøte skal følgende behandles:

1. Valg av møteleder, referent og to personer til å undertegne protokollen
2. Godkjenne innkallelse og dagsorden
3. Godkjenne årsmelding, se medlemsblad 1-2015
4. Godkjenne regnskap, se medlemsblad 1-2015
5. Behandle innkomne forslag, innsendt innen ovennevnte frist (Ref. § 4 første ledd) Forslag til vedtektsendring forslått av styret, se medlemsblad 1-2015
6. Valg:
a. Nye styremedlemmer
b. Revisor og dennes stedfortreder
c. Valgkomite, tre medlemmer
Alle valg gjelder for to år hvis ikke årsmøtet i det enkelte tilfelle bestemmer kortere funksjons tid.
7. Budsjett til orientering, deles ut i møtet.

Det foreligger ingen andre saker til behandling, men som vanlig vil det bli adgang til spørsmål til styret.

 

Hvorfor skal vi anlegge en Barokkhage ved Frogner Hovedgård?

Før årsmøtet vil Elin Borgen holde et kort foredrag. Hun er leder for Barokkhagens Venner.