Kjøp en benk i parken

Send en mail til post@frognerparkensvenner.no
om du ønsker en egen benk i parken.

Informasjon:

Benk med skilt koster 8000,- Disse pengene går inn til et fond som brukes til prosjekter i parken.

Du velger selv hvilken benk du ønsker og tekst på skiltet. Jeg godkjenner valg av benk, bestiller skilt og skrur det opp. Det tar 2 - 3 uker fra jeg bestiller skiltet til benken er "din".

Du må velge en av de benkene som allerede er i parken og som ikke har skilt. Det beste er om du tar en tur og finner ditt favorittsted. Du kan ikke ha flere skilt på benken.

Benken er ikke din private benk. Alle i parken kan bruke benken, selv om du får en spesiell tilknytning til akkurat denne benken med skilt på.

Det hender at skiltet blir borte eller flyttet på når benkene vedlikeholdes. Du eller din familie må selv "passe" på det. Men vi erstatter skiltet hvis det blir borte. Du har benken med skiltet så lenge det er praktisk mulig.

Man må være medlem i Frognerparkens Venner for å kunne kjøpe og beholde egen benk. Personen som er medlem kan være kontaktpersonen som har ordnet med benken eller den som benken er til. Men en av disse må fortsette å være medlem i alle årene man ønsker å ha skilt på benken.

Det er Oslo kommune som vedlikeholder benkene. Frognerparkens Venner har avtale og tillatelse til å skru opp skilt på benkene. Hvis du synes skiltet trenger en vask eller å pusses, så må du gjøre det selv.

Innimellom er det hærverk på benkene eller de trenger vedlikehold. Da kan du melde feilen til Bymelding.no. Du kan også si fra til meg, men jeg gjør i første omgang ikke noe mer enn å   melde det inn til Bymelding.no. Kommunen vedlikeholder benkene jevnlig og hærverk blir reparert selv om det kan ta litt tid.

Skiltet er 3 x 12 cm og det er plass til maks 4 linjer tekst. Jo mer tekst jo mindre skrifttyper. Jeg setter opp teksten slik den blir på skiltet og sender det til deg for godkjenning før jeg bestiller skiltet. Da kan du rette på teksten og få akkurat det oppsettet du ønsker.

Når skiltet er skrudd opp er det vanskelig å flytte. Pga hærverk borer jeg ut gjengene på skruene. Derfor er det viktig at teksten på skiltet og valg av benk er sikker. Dersom du ønsker å bytte skiltet etter det er skrudd opp på benken, koster det 750,-

Det er to typer benker, røde som er fundamentert fast og smijernsbenker. De røde kan ikke flyttes. Smijernsbenkene kan flyttes og blir noen ganger tatt inn for å restaureres. Jeg kan ikke garantere at de blir satt tilbake helt på samme sted, dessverre. Men det har ikke vært noe stort problem hittil.