Styreleder

Wenche Hagan

Styremedlem

Elin Borgen  (Barokkhagens Venner) 
Tove Diesen (medlemsbladet)
Wenche Mohr  (arrangementer)
Marius Odland  
Yngve Fredheim
Leikny Evjen 

Medlemsblad
Styreleder er ansvarlig redaktør

Redaksjon og annonser:
Toven Diesen, 917 54 106 og
foreningssekretær Victoria Dahr, 480 29 286