Årsberetning 2016 for Frognerparkens Venner

Arrangementer
Vi har etablert et hyggelig og godt samarbeid med Hans Majestet Kongens Garde og Norske Gardeveteraners Drillkontingent. Lørdag 11. juni 2016 holdt de igjen en flott drilloppvisning ved Monolitten. Det var mange mennesker som kom og så på.

Vi har holdt et rosekurs i samarbeid med Norsk roseforening.

Oslo guide Mari Atlanta Lunde holder eventyrturer i parken og i Frognerelven. Hun hadde tre slike turer, en på vinteren, en om våren og en om høsten.

Juletretenningen var første søndag i advent. Oslos ordfører Marianne Borgen tente lysene på treet og Skøyen skolekor sang julesanger. Julenissen var selvfølgelig også der. Vi sender en stor takk til Besim i Kafe Vigeland som alltid er raus og blid samt at han spanderer gløgg og pepperkaker.

 

Prosjekter
Frognerparkens Venner er aktive i pådrivergruppen for Sonia Henies Ishall og støtter Oslo Svømmegruppes arbeid for et oppvarmet basseng på Frognerbadet. Likeså mener vi at en innendørs svømmehall kan realiseres innenfor fredningsbestemmelsene for Frognerparken.

Vi følger opp Oslo kommunes planer for å rehabilitere Frognerparkens Cafe og håper å se en snarlig løsning.

Vi arbeider med forslag til en treningsløype med noen treningsapparater i parkens ytterkant.

Lekeborgen er overbelastet og trenger en utvidelse - helst med annen beliggenhet.

 

Barokkhagens Venner
Denne undergruppen av Frognerparkens Venner fungerer som en egen enhet, men praktisk administrasjon utføres av Frognerparkens Venner. De har eget årsmøte og egen årsberetning.

 

Medlemsblad og nyhetsbrev
Vi har sendt ut 2 medlemsblad både som papirpost og elektronisk post.
Nyhetsbrev sendes til alle som har registret sin e-postadresse. Vi bruker facebook aktivt til å informere. Hjemmesiden oppdateres jevnlig.

 

To typer medlemskap
Ved siste årsskifte var det registrert 1445 medlemmer, hvorav 253 er elektroniske medlemmer. De får medlemsbladet og nyhetsbrevet elektronisk. 1192 er papirpostmedlem og får bladet og almanakken i posten. 376 av våre papirpostmedlemmer har også registret sin e-post og får derfor nyhetsbrev på e-post i tillegg.

Vi har fått 81 nye medlemmer og 182 har sluttet.

Nyhetsbrevet kan du få selv om du ikke er medlem, send en mail til post@frognerparkensvenner.no.

 

Benker, gaver og grasrotandelene
14 personer kjøpte parkbenk i 2016. Vi har mottatt kr. 9680,- i gave. Det er flere som velger oss for «grasrotandelen» når de tipper og det ga kr. 11.410,- i inntekt. Tusen takk til dem.

 

Foreningens bidrag til aktører i parken
Frognerparkens Venner har gitt kr. 10.000,- kroner til andre klasse ved teaterskolen sin sommeroppsetning av Den flyvende Hollender. Vigeland-museet fikk kr. 20.000,- hvor halvparten var støtte til deres familiedag i november og halvparten var støtte til nye stoler/krakker som folk kan bære med seg når de er på guidet tur i museet.

 

Parkdriften
NCC har ansvar for stell av parken. Vi har faste møter med representanter for parkforvaltningen i Oslo kommune og er i god dialog med NCC. Vi formidler videre henvendelser om parkens tilstand, samt både ros og ris.

Det er mange som er glade for at parken er pen, ryddig og har vakre blomster.

 

Styret og administrasjon
Styret har 9 medlemmer som deler arbeidsoppgavene seg imellom. I tillegg kommer styret i Barokkgruppen som teller 5 medlemmer. Styret har hatt 6 møter i løpet av året, i tillegg foregår mye kontakt via e-post og telefon. Sekretær Victoria Dahr tar seg av den daglige driften.

 

Økonomi
Etter avsetning til prosjektfond og Barokkhagens Venner viser regnskapet et lite underskudd i år. Vi har gått over til et nytt regnskapssystem som også inkluderer medlemsregisteret. Avtalen med Facilis Solutions som har ordnet medlemsregisteret vårt i mange år er sagt opp. Det har påløpt endel ekstra arbeid for sekretær Victoria for å lære det nye programmet. Fra 2017 vil kostnadene til dette bli betydelig redusert.

Vi har positive erfaringer med å gjøre dette selv. Kontakten med våre medlemmer er blitt bedre og tettere. De som har opplevd å bli feil registrert eller fått uventete purringer håper vi bærer over med oss. Det blir noen feil i starten.

 

Takk
Foreningen får bidrag både i form av penger og hjelpende hender. Foreningen takker alle store og små bidragsytere. Uten den enestående interessen som så mange viser for Frognerparken kunne foreningen ikke ha drevet sitt arbeid. Fortell dine venner og bekjente om oss!

 

Oslo, mars 2017

 

I styret for Frognerparkens Venner

Nils Th. Dannevig, Styreleder
Wenche Hagan
Elin Faye Borgen
Hans Fredrik Horn
Jon A. Skauan
Wenche Mohr
Tove Diesen
Yngve Fredheim
Bjørn Petter Kongsgaard