Årsberetning 2017 for Frognerparkens Venner

Arrangementer

Vi har etablert et hyggelig og godt samarbeid med Hans Majestet Kongens Garde og Norske Gardeveteraners Drillkontingent. Lørdag 10 juni 2017 holdt de igjen en flott drilloppvisning ved Monolitten. Det var mange mennesker som kom og så på.

Vi har holdt et rosekurs i samarbeid med Norsk roseforening.

Oslo guide Mari Atlanta Lunde holder eventyrturer i parken og i Frognerelven. Hun hadde tre slike turer, en første søndag i vinterferien, en siste søndag før skolestart og en første søndag i høstferien.

Juletretenningen var første søndag i advent. Oslos ordfører Marianne Borgen tente lysene på treet og Skøyen skolekor sang julesanger. Julenissen var selvfølgelig også der. Vi sender en stor takk til Besim i Kafe Vigeland som alltid er raus og blid samt at han spanderer gløgg og pepperkaker.

 

Prosjekter

Frognerparkens Venner er aktive i pådrivergruppen for Sonia Henies Ishall og støtter Oslo Svømmeklubb sitt arbeid for et oppvarmet basseng på Frognerbadet. Vi mener også at en innendørs svømmehall kan realiseres innenfor fredningsbestemmelsene for Frognerparken.

Vi arbeider med forslag til en treningsløype med noen treningsapparater i parkens ytterkant.

 

Barokkhagens Venner

Denne undergruppen av Frognerparkens Venner fungerer som en egen enhet, men praktisk administrasjon utføres av Frognerparkens Venner. De har eget årsmøte og egen årsberetning.

 

Medlemsblad og nyhetsbrev

Vi har sendt ut 2 medlemsblad både som papirpost og elektronisk post.
Nyhetsbrev sendes til alle som har registret sin e-postadresse. Vi bruker facebook aktivt til å informere. Hjemmesiden oppdateres jevnlig.

 

To typer medlemskap

Ved siste årsskifte var det registrert 1457 medlemmer, hvorav 297 er elektroniske medlemmer. De får medlemsbladet og nyhetsbrevet elektronisk. 1160 er papirpostmedlem og får bladet og almanakken i posten. 403 av våre papirpostmedlemmer har også registret sin e-post og får derfor nyhetsbrev på e-post i tillegg.

Vi har fått 62 nye medlemmer og 74 har sluttet.

Nyhetsbrevet kan du få selv om du ikke er medlem, send en mail til post@frognerparkensvenner.no.

 

Benker, gaver og grasrotandelene

13 personer kjøpte parkbenk i 2017. Vi har mottatt kr. 2449,- i gave. Det er flere som velger oss for «grasrotandelen» når de tipper og det ga kr. 10.830,- i inntekt. Tusen takk til dem.

 

Foreningens bidrag til aktører i parken

Frognerparkens Venner har gitt kr. 15.000,- kroner til andre klasse ved teaterskolen sin sommeroppsetning av Den flyvende Hollender. Vigeland-museet fikk kr. 90.000,- hvor 10.000,- var støtte til deres familiedag i november og 80.000,- var støtte til å lage en tidslinje i museet.

 

Parkdriften

NCC har ansvar for stell av parken. Vi har faste møter med representanter for parkforvaltningen i Oslo kommune og er i god dialog med NCC. Vi formidler videre henvendelser om parkens tilstand, samt både ros og ris.

Det er mange som er glade for at parken er pen, ryddig og har vakre blomster.

 

Styret og administrasjon

Styret har 7 medlemmer som deler arbeidsoppgavene seg imellom. I tillegg kommer styret i Barokkgruppen som teller 5 medlemmer. Styret har hatt 6 møter i løpet av året, i tillegg foregår mye kontakt via e-post og telefon. Sekretær Victoria Dahr tar seg av den daglige driften.

 

Økonomi

Etter avsetning til prosjektfond og Barokkhagens Venner viser regnskapet overskudd.

Vi har gått over til et nytt regnskapssystem som også inkluderer medlemsregisteret, og vi synes det er enklere å holde oversikt og kontakt med medlemmene.
Noen nybegynnerfeil skjer fremdeles, og håper at de som har opplevd å bli feil registrert eller fått uventete purringer bærer over med oss.

 

Takk

Foreningen får bidrag både i form av penger og hjelpende hender. Foreningen takker alle store og små bidragsytere. Uten den enestående interessen som så mange viser for Frognerparken kunne foreningen ikke ha drevet sitt arbeid. Fortell dine venner og bekjente om oss!

 

 

Oslo, mars 2018

 

I styret for Frognerparkens Venner

Wenche Hagan, Styreleder

Elin Faye Borgen
Hans Fredrik Horn
Wenche Mohr
Tove Diesen
Yngve Fredheim
Bjørn Petter Kongsgaard

(sign)