2017 2016
NOTE 1 ARRANGEMENTER, BIDRAG
Rosekurs, garden, elvelangs 1,987 1,152
Juletretenning 20,018 17,050
Vigeland-museet 10,000 20,000
Sommerteateret 15,000 10,000
Utgifter til benker 3,160 3,852
Sum arrangementer og bidrag 50,165 52,054
NOTE 2 PROSJEKTFOND
Inngående prosjektfond 443,646     325,818    
Betalt inn for benker 104,000 112,000
Utgifter til benker -3,160 -3,852
Mottatt gaver/arv/bidrag 2,449 9,680
Gave til Vigeland-museet for Tidslinje -80,000
Utgående Prosjektfond 466,935 443,646
NOTE 3 BAROKKHAGENS VENNER
Inngående Barokkfond 150,929 147,340
Andel kontingentinntekter 5,885 5,015
Årets inntekter 2,874 0
Årets kostnader -28,507 -1,426
Utgående Barokkfond 131,181 150,929
NOTE 4 MARKEDSFØRING OG DRIFT
Av kostnaden på kr 34.635,- er kr. 10.28,- brukt til porto på purring av kontingenten.
NOTE 5 ANDRE INNTEKTER
Av inntekten på kr. 150.599,- er kr. 104.000,- inntekt for salg av benker.
Kr. 41.65,- er refusjon av merverdiavgift.