2018 2017
NOTE 1 ARRANGEMENTER, BIDRAG
Rosekurs, garden, elvelangs 2,660 1,987
Juletretenning 23,457 20,018
Vigeland-museet 0 10,000
Restaurer bord og stoler til kafe 212,500
Sommerteateret 15,000 15,000
Utgifter til benker 3,769 3,160
Sum arrangementer og bidrag 257,385 50,165
NOTE 2 PROSJEKTFOND
Inngående prosjektfond 466,935     443,646  
Betalt inn for benker 120,000 104,000
Utgifter til benker -3,768 -3,160
Mottatt gaver/arv/bidrag 2,422 2,449
Gave til Vigeland-museet for Tidslinje 0 -80,000
Restaurer bord og stoler til kafe 212,500 0
Utgående Prosjektfond 373,089 466,935
NOTE 3 BAROKKHAGENS VENNER
Inngående Barokkfond 131,181 150,929
Andel kontingentinntekter 5,815 5,885
Årets inntekter 29,794 2,874
Årets kostnader -3,270 -28,507
Utgående Barokkfond 163,520 131,181
NOTE 4 ANDRE INNTEKTER
Av inntekten på kr. 75,981,- er kr. 29,794,- inntekt til barokkhagen.
Kr. 29,178,- er refusjon av merverdiavgift.
Kr. 15,109,- er fra Grasrotandelen