RESULTATREGNSKAP 2017 2016
 
DRIFTSINNTEKTER
Medlemskontingent 345,890 337,500
Annonse-inntekter 9,900 26,900
Arv, gaver 2,449 9,680
Grasrotandelen 10,830 11,410
Refusjon av merverdi avgift      Note 5        150,599        149,088     
Sum driftsinntekter 519,668 534,578
DRIFTSKOSTNADER
Trykking - inkl.utsend. 131,859 159,881
Honorarer medlemsregister 0 23,736
Lønn sekretær 101,723 157,908
Arrangementer og bidrag Note 1 50,165 52,054
Markedsføring drift Note 4 34,635 59,753
Barokkgruppens kostnader 28,507 1,426
Sum driftsutgifter 346,889 454,758
Driftsresultat 172,779 79,820
Renteinntekter 14,085 16,987
ÅRSRESULTAT   186,864 96,807