Kontingentsatser 2021


Medlemskap med elektronisk post 
kr. 150,-
Medlemsblad og nyhetsbrev tilsendt på mail, ikke tilsendt almanakk.

Medlemskap med papirpost 
kr. 280,
-
Da får du papirutgaven av medlemsbladet og almanakken tilsendt i posten. Nyhetsbrev på mail.

Barokkhagens Venner:
Man blir automatisk medlem i Frognerparkens Venner ved å melde seg inn i Barokkhagens Venner.
Man kan ikke være medlem i bare Barokkhagens Venner.
Barokkmedlem med elektronisk post kr. 180,-
Barokkmedlem med papirpost kr. 310,-

Bedriftsmedlemskap:
Kontingenten er kr. 3500,- pr år.
for medlemskap i Barokkhagens Venner er beløpet kr. 4000,-
Bedriftsmedlemmene får tilsendt medlemsbladet i posten, almanakk og nyhetsbrev på mail.
Alle bedriftsmedlemmer får hederlig omtale i vårt blad.

Få nyhetsbrev fra oss:
Du behøver ikke være medlem for å motta vårt nyhetsbrev på e-post. Vi sender det ut 4-6 ganger i året.
Send oss din e-post-adresse så blir du registrert, eller fyll ut skjema nederst på siden.
Medlemsprodukter:


Bok:
                            "Frognerparken - fra dyrket mark til byens park"   kr. 100,-  
                                     Porto kommer i tillegg.

Jubileumsbladet:       kr 100,-  
                                    Porto kommer i tillegg.

Almanakk:                  kr. 100,-  
                                    Kan kjøpes i Vigeland-museet, Bymuseet
                                    og Vigeland Kafé.
                                    Du kan også bestille hos Frognerparkens Venner,
                                    da kommer porto i tillegg for å sende den til deg.


Benk med eget skilt:  kr. 8000,-. Du kan få din "personlige" benk m/eget skilt. 
                                     Kontakt foreningens sekretær for mer informasjon.

Meld deg inn ved å sende inn dette skjema

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.
Grasrotandel