Årsberetning 2018 for Frognerparkens Venner

Arrangementer

Hans Majestet Kongens Garde og Norske Gardeveteraners Drillkontingent holdt en flott oppvisning Lørdag 2. juni 2018. Dessverre kan de ikke komme i 2019

Vi har holdt et rosekurs i samarbeid med Norsk roseforening.

Oslo guide Mari Atlanta Lunde holder eventyrturer i parken og i Frognerelven. Hun hadde tre slike turer, en første søndag i vinterferien, en siste søndag før skolestart og en første søndag i høstferien.

Juletretenningen var første søndag i advent. Oslos ordfører Marianne Borgen tente lysene på treet og Skøyen skolekor sang julesanger. Julenissen var selvfølgelig også der. Vi sender en stor takk til Besim i Kafe Vigeland som alltid er raus og blid samt at han spanderer gløgg og pepperkaker.

Prosjekter

Vi har betalt for restaurering av de gammel originale stol og bord til Frognerparken Kafe som nå heter Anne på landet, Frognerparken.

Vi arbeider med forslag til en treningsløype med treningsapparater i parkens ytterkant.

Barokkhagens Venner

Denne undergruppen av Frognerparkens Venner fungerer som en egen enhet med eget styre.  Praktisk administrasjon utføres av Frognerparkens Venner. De har eget årsmøte og egen årsberetning. Barokkhagens Venner har 104  medlemmer.

Medlemsblad og nyhetsbrev

Vi har sendt ut 2 medlemsblad både som papirpost og elektronisk post.

Nyhetsbrev sendes til alle som har registrert sin e-postadresse. Vi bruker facebook aktivt til å informere. Hjemmesiden oppdateres jevnlig.

To typer medlemskap

Ved siste årsskifte var det registrert 1386 medlemmer, hvorav 305 er elektroniske medlemmer. De får medlemsbladet og nyhetsbrevet elektronisk. 1081 er papirpostmedlem og får bladet og almanakken i posten. 408 av våre papirpostmedlemmer har også registret sin e-post og får derfor nyhetsbrev på e-post i tillegg.

Vi har fått 58 nye medlemmer og 129 har sluttet.

Du kan få vårt nyhetsbrevet selv om du ikke er medlem, send en mail til post@frognerparkensvenner.no.

Benker, gaver og grasrotandelene

15 personer kjøpte parkbenk i 2018. Vi har mottatt kr. 2422,- i gave. Det er flere som velger oss for «grasrotandelen» når de tipper og det ga kr. 15.109,- i inntekt. Tusen takk til dem.

Foreningens bidrag til aktører i parken

Frognerparkens Venner har gitt kr. 15.000,- kroner til andre klasse ved teaterskolen sin oppsetning av “Min venn - romvesenet”. Vi har betalt kr 212.000,- for restaurering av stoler og bord til Frognerparken Kafe som nå heter Anne på landet, Frognerparken.

Parkdriften

NCC har ansvar for stell av parken. Vi har faste møter med representanter for parkforvaltningen i Oslo kommune og er i god dialog med NCC. Vi formidler videre henvendelser om parkens tilstand, samt både ros og ris.

Det er mange som er glade for at parken er pen, ryddig og har vakre blomster.

Styret og administrasjon

Styret har 7 medlemmer som deler arbeidsoppgavene mellom seg. Leikny Evjen fra Frognerparken Idrettslag har vært tilstede på styremøtene.

Styret har hatt 5 møter i løpet av året, i tillegg foregår mye kontakt via e-post og telefon. Sekretær Victoria Dahr tar seg av den daglige driften.

Økonomi

Etter avsetning til prosjektfond og Barokkhagens Venner viser regnskapet overskudd.

Takk

Foreningen takker alle store og små bidragsytere. Uten den enestående interessen som så mange viser for Frognerparken kunne foreningen ikke ha drevet sitt arbeid.

Fortell dine venner og bekjente om oss!Oslo, mars 2019


I styret for Frognerparkens VenneWenche Hagan    

Styreleder

Elin Faye Borgen           Hans Fredrik Horn                 Wenche Moh

Tove Diesen              Yngve Fredheim           Bjørn Petter Kongsgaard      

 (sign)