Prosjekter i Frognerparken

Helt siden oppstarten i 1971 har Frognerparkens Venner vært en viktig pådrivergruppe for parkens interesser. Venneforeningen har engasjert seg i og tatt initiativ til en rekke prosjekter, som dagens brukere nå kan nyte glede av. I tillegg til vern av Frognerparken, har foreningen bl.a. jobbet for: Sonja Henie Ishall, besøkssenteret v/hovedinngangen, Toaletter og kiosk v/hundejordet, Frognerborgen, oppussing av Frognerparken Café, årlig juletretenning, samt økonomisk støtte til Sommerteateret og prosjekter i Bymuseet og Vigeland-museet.