Barokkhagens Venner

Barokkhagens Venner ble stiftet 29. oktober 2003, og er en frittstående undergruppe av Frognerparkens Venner og har som formål å:

  • Gjenreise Barokkhagen ved Frogner Hovedgård
  • Bidra til vedlikehold av Barokkhagen når den er etablert.
  • Delmål: Fremme interessen for historiske hagemiljøer generelt

Bli medlem og delta på våre spennede hageforedrag, omvisninger og turer!

Barokkhagen i Frognerparken

Ofte blir det hevdet at Norge mangler tradisjon, når det gjelder prydhager. Dette er ikke riktig.
Til tross for at hagene her har tatt seg andre uttrykk enn kongens og adelens praktanlegg i andre europeiske land, så har det også i Norge vært en rik hagekultur. Embetsmenn og handelspatrisiatet skapte blomstrende hagekunst, om enn i en mer beskjeden målestokk og med enklere midler enn i rikere land.

Barokkhagen ved Frogner Hovedgård er en slik hage. Her ligger sporene lett synlig og flere elementer eksisterer fortsatt. Anlegget er det best dokumenterte av  Christiania-borgernes løkke-hager.  I arbeidet med å gjenreise Barokkhagen har det bl.a. vært gjennomført arkeologisk kartlegging. Dette har gitt et solid fundament for å kunne gjenskape hagen.
Ved restaurering av hagen vil Frogner Hovedgård fremtre i historisk riktig miljø, da bygninger og hageanlegg vil utgjøre en helhet.

Det er en utrolig spennende utfordring at det her, midt i et av landets mest besøkte turistmål, og i direkte tilknytning til Bymuseet, finnes et av 1700-tallets fineste og mest typiske hageanlegg i Norge. Vi vet faktisk ogsåveldig mye om hvordan anlegget har sett ut i sine praktdager og derfor ønsker Barokkhagens Venner å få gjenreise denne hagen i sin fulle prakt igjen!

Vigelandsparken og barokkens idealer

Gustav Vigeland tok utgangspunkt i barokkens geometriske, aksebetonte haveanlegg med store åpne plener, lange aleer og terrasser, da han i 1920- og 30-årene planla rammen rundt sitt skulpturale epos om mennesket og livets stadier.