Årsberetning 2019 for Frognerparkens Venner

Arrangementer

Vi har holdt et rosekurs i samarbeid med Norsk roseforening. 

Oslo guide Mari Atlanta Lunde holder eventyrturer i parken og langs Frognerelven. Hun hadde tre slike turer, en første søndag i vinterferien, en siste søndag av sommerferien og en første søndag i høstferien. Disse turene er populære og vi får tilbakemelding om at det er morsomt for både små og store.

Juletretenningen var første søndag i advent. Oslos ordfører Marianne Borgen tente lysene på treet og Skøyen skolekor sang julesanger. To solister fra Majorstua skole var også med. Julenissen var selvfølgelig tilstede. Vi sender en stor takk til Besim i Kafe Vigeland som alltid er raus og blid samt at han spanderer gløgg og pepperkaker.

Vi hadde stand på Frogner Bydel sin bydelsdag på Frogner stadion. Vi delte ut brosjyrer, informerte om foreningen og vervet nye medlemmer.

Prosjekter

Vi jobber med Fjellrommet som ligger i volden bak Frogner Stadion, vi håper at dette rommet kan brukes til noe bedre enn lager.

  

Barokkhagens Venner

Denne undergruppen av Frognerparkens Venner fungerer som en egen enhet med eget styre.  Praktisk administrasjon utføres av Frognerparkens Venner. De har eget årsmøte og egen årsberetning. Barokkhagens Venner har 92  medlemmer.

Medlemsblad og nyhetsbrev

Vi har sendt ut 2 medlemsblader, både som papirpost og elektronisk post. 

Nyhetsbrev sendes til alle som har registrert sin e-postadresse. Vi bruker facebook aktivt til å informere. Hjemmesiden oppdateres jevnlig.

To typer medlemskap

Ved siste årsskifte var det registrert 1293 medlemmer, hvorav 365 er elektroniske medlemmer. De får medlemsbladet og nyhetsbrevet elektronisk. 928 er papirpostmedlemmer og får bladet og almanakken i posten. 376 av våre papirpostmedlemmer har også registrert sin e-post og får derfor nyhetsbrev på e-post i tillegg.

Vi har fått 56 nye medlemmer og 149 har sluttet.

252 får vårt nyhetsbrev. Du kan få dette på mail selv om du ikke er medlem. Registrer deg ved å sende en mail til post@frognerparkensvenner.no.

Benker, gaver og grasrotandelene

16 personer kjøpte parkbenk i 2019. Vi har mottatt kr. 3.188,- i gave, i tillegg 30.074,- fra Tiril som valgte foreningen som mottaker for hennes gaver til 50 årsdagen. Vi skrev om henne i medlemsbladet nr. 2 i 2019.

Vi sender en stor takk til alle som velger oss for «grasrotandelen» når de tipper. Det ga oss kr. 17.178,- i inntekt. 

Foreningens bidrag til aktører i parken

Frognerparkens Venner har gitt kr. 20.000,- kroner til andre klasse ved teaterskolen sin oppsetning av “Jakten på nyresteinen”. 

Vi har støttet Vigeland-museet med kr. 150.000,- til feiring av Vigeland og hans 150 års jubileum.Parkdriften

Steen & Lund har ansvar for stell av parken. Vi har faste møter med representanter for parkforvaltningen i Oslo kommune. Vi formidler videre henvendelser om parkens tilstand, samt både ros og ris.

Det er mange som er glade for at parken er pen, ryddig og har vakre blomster. 

Styret og administrasjon

Styret har 6 medlemmer som deler arbeidsoppgavene mellom seg. Styret har hatt 5 møter i løpet av året, i tillegg foregår mye kontakt via e-post og telefon. Victoria Dahr er daglig leder og tar seg av regnskapet, medlemsregistrering, benker og forefallende arbeid.

Økonomi

Før avsetning til prosjektfond og Barokkhagens Venner viser regnskapet overskudd.

Takk

Foreningen takker alle store og små bidragsytere. Uten den enestående interessen som så mange viser for Frognerparken kunne foreningen ikke ha drevet sitt arbeid. 

Fortell dine venner og bekjente om oss, nye medlemmer er velkomne!
Oslo, mars 2020
I styret for Frognerparkens Venner


Wenche Hagan    

Styreleder

    
Elin Faye Borgen          Marius Odland                  Wenche Mohr Tove Diesen              Yngve Fredheim            Leikny Evjen