Årsberetning 2021 for Frognerparkens Venner

Arrangementer

Korona har preget dette året og mange har funnet veien til parken for å møtes ute. 

Foreningen feiret 50 år i 2021. Vi ga bort gratis turer med guide til alle medlemmer. Barneguidene holdt to eventyrturer på våren og to på høsten. 

Tine Faltin holdt turene for voksne og det var to på våren og to på høsten. Dessuten hadde hun tur om Vigelands forhold til trær på treets dag.

Juletreet ble tent av Oslos ordfører Marianne Borgen. Vi kunne samle folk igjen og det kom ca 600 personer. Skuespiller Thorbjørn Harr leste eventyr og artist Guri Schanke sang. Skøyen skolekor er trofaste deltakere og bidro med fine julesanger. Det ble en flott markering og vi var alle glade for at vi kunne møtes igjen. Besim i Kafe Vigeland serverte gratis gløgg og pepperkaker. Erling Johansen var julenisse og hilste på alle som ville. Han delte ut sekker med Frognerparkens Venner sin logo. 

Prosjekter

Vi har flere planer for prosjekter i parken, få Fontenen i gang, rense dammene, flere benker og nye turer med guide, flaggermustur, fugletur og tur om trær og blomster. 

Barokkhagens Venner

Denne undergruppen av Frognerparkens Venner fungerer som en egen enhet med eget styre.  Praktisk administrasjon utføres av Frognerparkens Venner. De har eget årsmøte og egen årsberetning. Barokkhagens Venner har 99 medlemmer.

Medlemsblad og nyhetsbrev

Vi har sendt ut 2 medlemsblader, både som papirpost og elektronisk post. 

Nyhetsbrev sendes til alle som har registrert sin e-postadresse. Vi bruker Facebook og Instagram aktivt til å informere. Hjemmesiden oppdateres jevnlig.

To typer medlemskap

Ved siste årsskifte var det registrert 1424 medlemmer, hvorav 569 er elektroniske medlemmer. De får medlemsbladet og nyhetsbrevet elektronisk. 855 er papirpostmedlemmer og får bladet og almanakken i posten. 385 av våre papirpostmedlemmer har også registrert sin e-post og får derfor nyhetsbrev og medlemsblad på e-post i tillegg.

Vi har fått 197 nye medlemmer og 110 har sluttet.

343 får vårt nyhetsbrev. Du kan få dette på mail selv om du ikke er medlem. Registrer deg ved å sende en mail til post@frognerparkensvenner.no.

Benker, gaver og grasrotandelene

Det var mange som ønsket seg benk. 73 personer kjøpte parkbenk i 2021 som ga en omsetning på 568.949,-

Vi har mottatt kr. 5.584,- i gaver. Vi sender en stor takk til alle som velger oss for Grasrotandelen når de tipper. Det ga oss kr. 27.126,- i inntekt. 

Foreningens bidrag til aktører i parken

Frognerparkens Venner har gitt kr. 20.000,- til andre klasse ved teaterskolen sin oppsetning. Vi har støttet Bymuseet og Vigeland museet med kr. 10.000,- hver til deres juleverksteder. Barokkhagen har fått 12.000,- til sitt skoleprosjekt.

Parkdriften

Agaia har ansvar for stell av parken. Vi har faste møter med representanter for parkforvaltningen i Oslo kommune. Vi formidler videre henvendelser om parkens tilstand, samt både ros og ris.

Det er mange som er glade for at parken er pen, ryddig og har vakre blomster. 

Styret og administrasjon

Styret har 7 medlemmer som deler arbeidsoppgavene mellom seg. Styret har hatt 7 møter i løpet av året, i tillegg foregår mye kontakt via e-post og telefon. Victoria Dahr er daglig leder og tar seg av regnskapet, medlemsregistrering, benker og forefallende arbeid.

Økonomi

Etter avsetning til prosjektfond og Barokkhagens Venner viser regnskapet et lite underskudd. Vi har hatt en stor inntekt fra salg av benker i år og dette settes av i balansen til bruk for prosjekter i parken.

Takk

Foreningen takker alle store og små bidragsytere. Uten den enestående interessen som så mange viser for Frognerparken kunne foreningen ikke ha drevet sitt arbeid. 

Fortell dine venner og bekjente om oss, nye medlemmer er velkomne!

Oslo, april 2022

I styret for Frognerparkens Venner

Marius Odland  

Styreleder

Elin Faye Borgen              Oddvar Walle Jensen                Ingrid Haasted

                                                                                                  

Tom O. Kleppestø              Wenche Hagan                 Bernt Even Kristensen