Styreleder

Wenche Hagan

Styremedlem

Elin Borgen  (Barokkhagens Venner) 
Tove Diesen (medlemsbladet)
Wenche Mohr  (arrangementer)
Marius Odland  
Yngve Fredheim
Bernt Even Kristensen
INgrid Haasted


Medlemsblad
Styreleder er ansvarlig redaktør

Redaksjon og annonser:
Marius Odland og
foreningssekretær Victoria Dahr, 480 29 286