Roser i Frognerparken Roser i Frognerparken Roser i Frognerparken Roser i Frognerparken Roser i Frognerparken Frognerparken

Om Frognerparken

I dag er det som omfattes av Frognerparken med idrettsanleggene på 460 mål hvorav selve Vigelandsparken dekker 320 mål.


Norges mest besøkte turistattraksjon
Frognerparken er Norges mest besøkte turistattraksjon. Mellom 1,5 og 2 mill mennesker besøker parken hvert år.

Da parken er åpen døgnet rundt telles ikke antall besøkende og parken kommer derfor ikke med på de offentlige statistikker for de mest besøkte turistattraksjoner.

Historie fra 1500-tallet

Parken tilhørete egentlig Frogner Hovedgård og gården har en historie mange hundre år tilbake i tiden. Vi kjenner beskrivelser av gården fra 1500 tallet. Gården hadde mange eiere opp gjennom tiden. Mest kjent er Kammerherre Bernt Anker som kjøpte gården i 1790 og utvidet gårdsbygningene og la under gården en samlet innmark på ca 3000 mål, en av de største gårder i Norge på den tiden. 
I 1896 kjøpte Oslo Kommune gården som den gang var på 664 mål.

Oslo Bymuseum flyttet inn i 1909. Prisen i 1896 var kr 700 000, som i dagens valuta ville utgjøre noe slikt som noe over kr 40 mill. 


Jubileumsutstilling
I 1914 ble det arrangert 100 års jubileumsutstilling i Frognerparken. Midlertidige bygg ble reist. Over 1,5 mill mennesker besøkte utstillingen.


Etter jubileumsutstillingen stod det strid om Frognerparkens fremtid. Vigeland ble bedt om å komme med et utkast som forelå i 1922. Planen skapte heftig debatt men ble vedtatt i 1924.


Gustav Vigeland
Kommunen hadde tatt i mot et tilbud fra Gustav Vigeland i 1921 om å få alle hans originalmodeller i skulptur og andre arbeider mot å bygge et atelier og fremtidig museum for ham. Atelieret, det nåværende Vigeland-museet, stod ferdig i 1924. Vigeland bodde og arbeidet der til sin død i 1943.


Arbeidet med parken ble straks igangsatt. Det var, som vi i dag kan se, store arbeider som skulle gjennomføres og i hovedtrekk stod parken ferdig i 1947. 

Mens Frogner stadion er over 100 år gammel stod Frognerbadet ferdig i 1954, og etter det har det ikke vært vesentlige endringer i parken.