Frognerelven

Frognerelven dannes ved samløpet mellom Gaustadbekken og Sognsvannsbekken på Frøen. Her renner elven mot sør, senere sørvest, til den munner ut innerst i Frognerkilen. Elva er 11,8 km lang.

Fra Frøen renner elven i kulvert under veier og T-banespor, før den renner inn i Frognerparken og passerer gjennom Vigelandsanlegget og Frognerdammene. Ved Drammensveien er elven lagt i kulvertigjen lagt i kulvert, og kommer ikke frem før ved munningen i Frognerkilen.

Frognerelven har sin egen venneforening; Frognervassdragets Venner, som bl.a. arrangerer elvevandringer langs Frognerelven i mai og oktober. I oktober er det lysvandring langs elven i samarbeid med bl.a. skolene og bydel Frogner og Ullern.

Elvelangs Frognerelven

De siste årene har det vært arrangert Elvelangs Frognerelven i oktober.

Elever ved skolene Majorstuen, Skøyen og Uranienborg markerer miljø langs Frognerdammene og Frognerelven. Det gjør de på sin egen måte med musikk, dans, kunst og glede! Hele traseen vil være belyst med fakkelbokser fra parkeringsplassen ved Frognerbadet til Drammensveien.

Arrangører:
Oslo Elveforum - Frognerelvens Venner - Bydel Frogner - Bydel Ullern - Frognerbekken barnehage - Thaulow barnbehage - Majorstuen skole - Uranienborg skole - Skøyen skole