Frognerelven

Frognerelven dannes ved samløpet mellom Gaustadbekken og Sognsvannsbekken på Frøen. Her renner elven mot sør, senere sørvest, til den munner ut innerst i Frognerkilen. Elva er 11,8 km lang.

Fra Frøen renner elven i kulvert under veier og T-banespor, før den renner inn i Frognerparken og passerer gjennom Vigelandsanlegget og Frognerdammene. Ved Drammensveien er elven lagt i kulvertigjen lagt i kulvert, og kommer ikke frem før ved munningen i Frognerkilen.

Frognerelven har sin egen venneforening; Frognervassdragets Venner, som bl.a. arrangerer elvevandringer langs Frognerelven i mai og oktober. I oktober er det lysvandring langs elven i samarbeid med bl.a. skolene og bydel Frogner og Ullern.