Årsberetning 2023 for Frognerparkens Venner

Arrangementer
Foreningen arrangerte fire turer med guide Tine Faltin. Det var to om Vigeland og smijernskunsten og to turer om trær. Mari Atlanta Lunde holdt tur for barn og en for kriminteresserte. Dessuten holdt biolog Kjell Isaksen tur for se flaggermus. Julegrantenningen er alltid en hyggelig markering og godt over 600 personer deltok.

Prosjekter
Foreningen er i gang med prosjektet å pusse opp Paviljongen. Vi fikk støtte fra Sparebankstiftelsen til dette. 

Barokkhagens Venner
Denne undergruppen av Frognerparkens Venner fungerer som en egen enhet med eget styre.  Praktisk administrasjon utføres av Frognerparkens Venner. De har eget årsmøte og egen årsberetning. Barokkhagens Venner har 118 medlemmer.

Medlemsblad og nyhetsbrev
Vi har sendt ut 2 medlemsblader, både som papirpost og elektronisk post. Vi bruker nyhetsbrev, Facebook, Instagram og hjemmesiden til informasjon.

Medlemskap
Ved siste årsskifte var det registrert 1455 medlemmer, hvorav 725 var elektroniske medlemmer. De får medlemsbladet og nyhetsbrevet elektronisk. 730 er papirpostmedlemmer og får bladet og almanakken i posten. 368 av våre papirpostmedlemmer har også registrert sin e-post og får derfor nyhetsbrev og medlemsblad på e-post i tillegg.

415 personer får vårt nyhetsbrev. Du kan få dette på mail selv om du ikke er medlem. Registrer deg ved å sende en mail til post@frognerparkensvenner.no.

Vi har fått 73 nye medlemmer og 65 har avsluttet sitt medlemskap.

Automatisk betaling av kontingenten
Nytt i år var muligheten til å registrere automatisk betaling av kontingenten med Vipps. 202 personer har registrert seg og dette gjør arbeidet med medlemskontingenten mye enklere for alle parter.

Benker, gaver og grasrotandelene
30 personer kjøpte parkbenk i 2023 som ga en omsetning på 242.100,- Vi har mottatt kr. 23.730,- i gaver. Tusen takk til alle som velger oss for Grasrotandelen når de tipper. Det ga oss kr. 36.217,- i inntekt. 

Foreningens bidrag til aktører i parken
Frognerparkens Venner har gitt kr. 25.000,- til andre klasse ved teaterskolen sin oppsetning. Vi har støttet Bymuseet og Vigeland museet med kr. 20.000,- hver til deres juleverksteder. 

Parkdriften
Agaia har ansvar for stell av parken. Vi har god dialog med representanter for parkforvaltningen i Oslo kommune og har jevnlige møter. Vi formidler videre henvendelser om parkens tilstand, samt både ros og ris.

Styret og administrasjon
Styret har 7 medlemmer og har hatt 5 møter i løpet av året, i tillegg foregår mye kontakt via e-post og telefon. Victoria Dahr er daglig leder og tar seg av regnskapet, medlemsregistrering, benker og forefallende arbeid.

Økonomi
Etter avsetning til prosjektfond og Barokkhagens Venner viser regnskapet et overskudd.

Takk
Foreningen takker alle store og små bidragsytere. Uten den enestående interessen som så mange viser for Frognerparken kunne foreningen ikke ha drevet sitt arbeid. 

Fortell dine venner og bekjente om oss, nye medlemmer er velkomne!

Oslo, april 2024

I styret for Frognerparkens Venner

Marius Odland
Styreleder

Elin Faye Borgen                     Ingrid Haasted            Mirella Bodini    

Jens Lampe                  Signée Thoresen                 Camilla Grund