VELLYKKET FESTDAG I PARKEN LØRDAG 21. JUNI

Den 21 juni 2014 markerte vi at det var 100 år siden Jubileumsutstillngen på Frogner. Denne plakaten sto ved Hovedporten og viste hvordan det så ut under Jubileumsutstillingen.

Veteranbiler og Monotlitten. Foto. Marius Hamm
Vetanbilene ble stoppet for velvillig kontroll ved Hovedporten. Foto. Marius Hamm
Foto fra utstillingen i 1914 står fortsatt ved Hovedporten. Foto. Marius Hamm
Bymuseets stand. Foto Marius Hamm

Vi markerte utstillingen som var på Frogner i 1914. Vårt flotte Jubileumsblad forteller den utrolige historien om  Jubilueumsutstillingen i 1914, og om denne store satsingen i Oslo/Kristiania for 100 år siden.

Bladet kan kjøpes ved å henvende seg til Frognerparken Venner eller i Bymuseet, Vigeland-museet og Vigeland Kafe.

Det koster bare 50,-

Staselige tidsriktige tennispillere. Foto. Mette Winderen
Flott veterantrikk kjørte i Kirkeveien. Foto. Marius Hamm
Korsang ved Cordis Vocalis. Foto. Marius Hamm
Det var premier til de fineste kostymene. Foto Marius Hamm